Tulisan Arab Kun Fayakun

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.


Mau tanya ustadz. Tulisan arab kun fayakun itu bagaimana yang benar? Lalu, di ayat berapa dalam Al-Quran yang terdapat lafadz tersebut? Oh iya, saya juga ingin tahu arti dari lafadz kun fayakun itu. Terima kasih.


Jawab:


Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.


Berkenaan dengan tulisan arab kun fayakun sangatlah tepat bila Anda menanyakannya. Khususnya dikarenakan belum mengetahuinya. Baiklah, berikut ini bisa disimak tulisan arabnya.

tulisan kun fayakun dan artinya

كُنْ فَيَكُوْنُ

mengenai arti atau terjemahan dari lafadz tersebut yakni "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. Kita bisa menemukan lafadz tersebut setidaknya ada di empat ayat di dalam Al-Quran. 

1. Surah Ali-Imran ayat 47

artinya : Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.


2. Surah Al-Baqarah ayat 117

artinya : (Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.


3. Surah Yasin ayat 82

yang artinya : Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu.


4. Surah Al-An'am ayat 73

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar), ketika Dia berkata, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Mahabijaksana, Mahateliti.


Demikian penjelasan kami semoga menambah manfaat untuk Anda. Wallahu a'lam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Tulisan Arab Kun Fayakun