Nabi Ishaq Diutus Kepada Kaum

Nabi Ishaq Diutus Kepada bangsa


Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.


Nabi Ishaq diutus kepada kaum apa ya Pak? Saya ingin mengetahuinya. Terima kasih atas penjelasannya.


Jawab:


Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.


Mengenal Nabi-nabi memang penting. Hal ini agar kita semakin tergugah untuk bisa meneladani kehidupan para Nabi yang mulia itu. Mereka para Nabi itu sangat luhur akhlaknya. Setiap orang yang mampu meneladani kehidupan mereka maka akan beruntung dan sukses hidupnya. Baik itu saat di dunia ini maupun kelak di akhirat.


Nabi Ishaq alaihissalam merupakan putra Nabi Ibrahim alaihssalam. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan nama Nabi Ishaq ini. Diantaranya adalah di Surat Shad ayat 45-46, yang artinya:

Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi). Sungguh, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.


Kemudian di Surat Hud ayat 71 yang artinya : Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishaq (akan lahir) Yakub.


Nabi Ishak ini diutus kepada kaum atau bangsa Kana'an yang berada di Kota Hebron. Kaum kana'an ini pada waktu itu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ishaq berdakwah kepada kaum atau bangsa tersebut. Beliau menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Nabi Ishaq Diutus Kepada Kaum