Macam–Macam Doa Iftitah Dalam Sholat Lengkap Arab Latin dan Artinya

Membaca doa ifititah dibaca ketika sholat. Ada yang pendek dan juga panjang bacaannya. Tepatnya setelah kita takbiratul ihram yakni takbir pertama dalam shalat. Dan sebelum kita membaca taawudz dan surat Al Fatihah. Di sini kami akan berbagi pengetahuan tentang bacaan dari doa ifititah. Memang ada beberapa macam doa iftitah. Dan kesemuanya boleh diamalkan asalkan ada sumber dari hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam. Baiklah, teman-teman bisa langsung menyimak macam macam doa iftitah atau kadang disebut istiftah berikut ini :

Do’a Ititah yang Pertama
Doa Iftitah
Doa iftitah
ALLAAHUMMA BAA'ID BAINII WABAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA  BAINAL MASYRIQI WA MAGHRIB. ALLAAHUMMA NAQINII MIN KHATAAYAAYA KAMAA YUNAQATS TSAUBUL-ABYADHU MINAD-DANAS. ALLAAHUMAGHSILNII MIN KHATHAAYAAYA BITS TSALJI WAL MAA'I WAL BARAD.
Artinya : "Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan- kesalahanku, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es”.


Do’a Ititah yang Kedua
Doa Iftitah
Doa Iftitah
SUBHAANAKALLAHUMMA WA BIHAMDIKA. WA TABAARAKASMUKA WA TA’AALA JADDUKA WALAA ILAHA GHAIRUKA.
Artinya :
Maha Suci Engkau ya Allah, aku memujiMu, Maha Berkah akan nama-Mu, Maha Tinggi kekayaan dan kebesaranMu, tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. 

Doa Iftitah yang Ketiga
Doa Iftitah Ketiga
Doa Iftitah
WAJJAHTU WAJ-HIYA LILLADZII FATHARASSAMAAWAATI WAL ARDHO HANIFAWWAMAA ANA MINAL MUSYRIKIINA. INNA SHOLAAATII WA NUSUKII, WA MAHYAAYA WA MAMAATII LILLAAHI RABBIL 'AALAMIINA. LAA SYARIIKALAHU WA BIDZALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIINA. ALLAHUMMA ANTAL MALIKA LAA ILAHA ILLAA ANTA ANTA RABII WA ANA 'ABUKA DZOLAMTU NAFSII WA'TARAFTU BIDZAMBII FAA GHAFIRLII DZUNUUBII JAMII'AN INNAHU LAAYAGHFIRUDZUNUUBA ILAA ANTA, WAHDINII LAH SANIL AKHLAAQI LAA YAHDII LAHSANIHAA ILLA ANTA, WASHRIF 'ANNIISAYYI AHAA, LAA YASHRIFU 'ANNII SAYYIAHAA ILLA ANTA, LABBAIKA WA SA'DAIKA, WALKHAIRUKULLUHU BI YADAIKA, WASYARRU LAISA ILAIKA, ANA BIKA WA ILAIKA TABAARAKTA WA TA'AALAITA, ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIK.
Artinya :
 “Aku menghadap kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah dan hidup serta matiku adalah untuk Allah. Tuhan seru sekalian alam, tiada sekutu bagiNya, dan karena itu, aku diperintah dan aku termasuk orang-orang muslim.
Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau, engkau Tuhanku dan aku adalah hambaMu. Aku menganiaya diriku, aku mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh karena itu ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tidak akan menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada yang bisa menjauhkan aku daripadanya, kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanMu dengan kegembiraan, seluruh kebaikan di kedua tanganMu, kejelekan tidak dinisbahkan kepadaMu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmatMu, dan kepadaMu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku minta ampun dan bertaubat kepadaMu”.Doa Iftitah yang Keempat
Doa Iftitah Keempat
Doa Iftitah

ALLAHU AKBAR KABIIROO WAL-HAMDU LILLAAHI KATSIIRO WA SUBHAANALLAAHIBUKROTAW WA ASHIILAA.
Artinya :
“Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah, baik waktu pagi dan petang” 


Doa Iftitah yang ke lima
Doa Iftitah Kelima
Doa Iftitah
ALLAAHUMMA RABBA JIB-RILA WA MIIKAAIILA, WA ISRAAFIILA FAA THIRASSAMAA WAATI WAL ARDHI, ‘AALIMALGHOIBI WASYAHAADATI ANTA TAHKUMU BAINA ‘IBAADIKA FIIMAA KAANUU FIIFI YAKHTALIFUUNA. IHDINII LIMAKH TULIFA FIIHI MINAL HAQQI BI IDZNIKA TAJDII MANTASYAA U I LASHIRAATHIMMUSTAQIIM.
Artinya :
“Ya Allah, Tuhan Jibrail, Mikail dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan hukum (untuk memutuskan) apa yang mereka (orang-orang kristen dan yahudi) pertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin dariMu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang yang Engkau kehendaki”. 

Doa Iftitah yang Keenam
Doa Iftitah Keenam
Doa Iftitah
ALLAAHU AKBARU KABIIRAA, ALLAAHU AKBARU KABIIRAA, ALLAAHU AKBARU KABIIRAA, WALHAMDULILLAAHI KATSIIRAA, WALHAMDULILLAAHI KATSIIRAA, WALHAMDULILLAAHI KATSIIRAA, WA SUBHAANALLAAHI BUKRATAWWA ASHIILAA (diucapkan 3 kali). A’UU DZUBILLAAHI MINASYAITHAANI MINA NAF-KHIHI WA NAFTSIHI WA HAMZIHI.
“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore”. (Diucapkan tiga kali). “Aku berlindung kepada Allah dari tiupan, bisikan dan godaan setan”. 

Keterangan untuk sumbernya. 
- Doa iftitah pertama dari Hadits Riwayat  Bukhari dan Muslim..
- Doa iftitah kedua dari Hadits Riwayat  At Tirmidzi.
- Doa iftitah ketiga dari Hadits Riwayat  Muslim.
- Doa iftitah keempat dari Hadits Riwayat  Muslim.
- Doa iftitah kelima dari Hadits Riwayat  Muslim.
- Doa iftitah keenam dari Hadits Riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah.
Dari beberapa doa iftitah tersebut ada yang pendek dan juga yang panjang lafaznya. Kita boleh memilihnya salah satu darinya. Yang paling mudah untuk dihafal biasanya paling pendek. Tetapi itu tidak mesti. Silakan dipakai yang mana saja dari enam jenis doa iftitah di atas. Akhirnya, kita selalu berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pula baca : Doa sebelum dan sesudah wudhu

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Macam–Macam Doa Iftitah Dalam Sholat Lengkap Arab Latin dan Artinya