Apa Arti Uswatun Hasanah ?

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak, sebetulnya apa arti uswatun hasanah itu? Saya sering mendengar kata tersebut dalam sebuah pengajian atau pun nasihat dari para orang sholeh. Termasuk pula sering diucapkan pula dalam perbincangan-perbincangan. Tidak sedikit pula yang menggunakan kata tersebut sebagai nama putri tercintanya, baik itu dengan ditambahi dengan kata lainnya atau tidak sama sekali. Jadi, sangat familier lafazh tersebut. Makanya saya ingin mengetahui artinya. Terima kasih sebelumnya. 

Jawab :

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Memang banyak orang yang sangat tidak asing lagi mendengar kata uswatun hasanah. Sehingga bukanlah sesuatu yang baru lagi. Namun demikian, tidak sedikit orang yang belum mengetahui arti dari lafazh uswatun hasanah. Maka pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan artinya. Arti dari uswatun hasanah adalah suri teladan yang baik. Bisa pula disebut contoh yang baik.
Arti Uswatun Hasanah

Sosok yang paling baik untuk dijadikan uswatun hasanah ialah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam. Di dalam pribadi beliau tersebut sangat lengkap dengan berbagai kebaikan. Sangat bagus untuk dijadikan contoh bagi seluruh umat manusia yang mengharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat beruntunglah mereka yang menjadikan Rasulullah itu teladan.

Di zaman ini, kita semua memerlukan contoh atau teladan. Khususnya dalam mendidik orang lain. Entah itu di dalam lingkungan keluarga atau pun di sekolah. Hanya mengandalkan perkataan atau nasihat saja tidaklah cukup. Perlunya sosok yang bisa menjadi contoh. Misalnya orang tua atau pun guru sebagai pendidik. Demikian penjelasan singkat kami semoga bermanfaat. Wallahu a'alam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Apa Arti Uswatun Hasanah ?