Sahabat Nabi Yang Mendapat Julukan Dzun Nurain Adalah Siapa?

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

sahabat nabi yang mendapat julukan dzun nurain

Pada kesempatan kali saya mau bertanya lagi. Pak, sahabat nabi yang mendapat julukan dzun nurain adalah siapa? Mengenal kehidupan atau sejarah para sahabat menurut saya penting sekali. Maka pada hari ini ingin saya mengetahui nama sahabat yang bergelan dzun nurain itu. Terima kasih atas jawabannya.

Jawab :

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Betul sekali atas pendapat anda. Kita memang mesti mengetahui sejarah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam. Dengan begitu maka  akan mudah untuk bisa ikut meneladani kemuliaan akhlak dan keutamaan yang mereka miliki. Bertemu langsung dengan para sahabat nabi tentu tidak mungkin. Sebab mereka telah wafat ratusan tahun yang lalu. Namun, dengan kita gemar mengikuti pengajian yang membahas sejarah kehidupan para sahabat dan atau kita membaca buku yang berisikan kehidupan para sahabat maka itu sudah cukup sebagai media belajar.

Tentang hal yang anda tanyakan, yakni sahabat nabi yang mendapat julukan dzun nurain adalah siapa? Sahabat yang dimaksud ialah Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu. Beliaulah yang mendapat gelar seperti itu. Sahabat ini juga terkenal dengan kedermawanannya. Beliau sangat gemar berinfak di jalan Allah. Beliau pun sangat dekat dengan Rasulullah. Demikian jawaban singkat kami semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Sahabat Nabi Yang Mendapat Julukan Dzun Nurain Adalah Siapa?