Hukum Tajwid Surat Fussilat Ayat 30 Lengkap Dengan Penjelasannya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Sebentar lagi kita memasuki bulan ramadhan. Sebuah bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan tersebut kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Selain tentu saja wajib untuk tiap muslim melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Di setiap sore kita pun jangan sampai lupa membaca doa berbuka puasa sesuai sunah. Ini pun termasuk ibadah yang penting karena bagian adab dari berpuasa. Selain itu, ada bentuk ibadah yang mesti diperbanyak di bulan mulia tersebut diantaranya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi sebelum kita membaca Al-Quran kita mesti belajar dulu ilmu tajwid. 


Maka pada kesempatan yang baik ini, kami mengajak teman-teman pembaca blog poskajian blogspot untuk mempelajari analisis hukum tajwid. Tepatnya pada kali ini kita akan mempelajari hukum tajwid pada Surat Fussilat ayat 30 yang tentunya disertai lengkap berkaitan penjelasannya. Langsung saja kita menyimaknya.

Hukum Tajwid Surat Fussilat Ayat 30 Lengkap Dengan Penjelasannya


Keterangan lengkap dari nomor-nomor di atas adalah :

1. Ghunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat.

2. Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Dibaca idgham (masuk ke huruf lam ).

3. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf dzal berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

4. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf qaf berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

5. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf lam berharakat dhamah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

6. Tafkhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah nun berharakat fathah. Cara membacanya tebal.

7. Ghunnah sebab mim bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat.

8. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf qaf berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

9. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf mim berharakat dhamah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

10. Mad lin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf lam berharakat fathah. Dibaca panjang 2 harakat.

11. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf mim. Dibaca secara jelas.

12. Mad wajib muttashil alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat.

13. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

14. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf kha berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

15. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf fa berharakat dhamah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

16. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf lam berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

17. Mad tamkin sebab sebelum huruf wau sukun adalah huruf nun berharakat dhamah dan setelah huruf wau sukun bertemu huruf wau berharakat fathah. Cara membacanya panjang 2 harakat.

18. Qalqalah sughra karena huruf qalqalah ba berharakat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan.

19. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf ra berharakat dhamah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

20. Alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf jim. Dibaca secara jelas.

Silakan baca juga : Doa memohon ampunan lengkap arab latin dan artinya.

21. Ghunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harakat.

22. Alif lam syamsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah lam. Dibaca idgham (masuk ke huruf lam ).

23. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf ta berharakat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

24. Ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harakat. 

25. Idzhar syafawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan jelas.

26. Mad asli atau mad thabi’i karena huruf ta berharakat dhamah bertemu wau sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harakat.

27. Mad arid lissukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harakat.


Dari hasil analisis tajwid tersebut kita akan bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik. Kualitas bacaan seseorang yang telah memahami hukum bacaan dari sebuah ayat akan lebih baik. Demikian semoga memberikan manfaat untuk teman-teman pembaca. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Hukum Tajwid Surat Fussilat Ayat 30 Lengkap Dengan Penjelasannya