Doa Mohon Petunjuk Lengkap Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kita sebagai manusia yang lemah tentu sudah sepatunya untuk mempelajari bacaan doa mohon petunjuk lengkap latin dan artinya. Banyak hal yang menjadi problematika orang yang hidup di dunia ini. Siapa pun dia. Entah itu orang muda atau sudah tua, orang miskin maupun yang kaya. Dari masalah bisnis atau usaha, pekerjaan, jodoh, pernikahan, rumah tangga, keluarga dan lain sebagainya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan itu maka kita memerlukan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, semua petunjuk yang kita inginkan itu adalah hal yang baik. Minta petunjuk yang haq atau memohon petunjuk sesuatu kebenaran. Manusia sebagai makhluk yang lemah sangat memerlukan belas kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amat mengharapkan pertolongan dari-Nya. Supaya dalam hidupnya seseorang itu tidak sampai tersesat dari jalan ketakwaan dan kebahagiaan. Hanya Allah sajalah yang memiliki kesempurnaan petunjuk kepada jalan yang benar.

Pada kesempatan yang mulia ini. Admin blog poskajian akan membahas beberapa doa meminta petunjuk atau hidayah. Ada doa yang pendek dan juga panjang. Masalah petunjuk ini sesuatu yang begitu penting dalam hidup seorang manusia. Karena pentingnya hal itu ada di dalam Surat Al-Fatihah yakni pada ayat yang ke enam, ihdinash shiraathal mustaqiim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap shalat pasti membaca surat tersebut. Otomatis pasti juga membaca ayat yang ke enam itu. Seluruh ibadah shalat baik itu shalat wajib yang lima (subuh, dhuhur, asar, maghrib, dan isya) maupun shalat-shalat sunah tetap membaca surat Al-Fatihah sebagai sebuah rukun. Bahkan dalam tata cara shalat jenazah pun kita tetap diwajibkan membaca surat tersebut. Baiklah, langsung saja kita simak lafazhnya beberapa doa mohon petunjuk lengkap latin dan artinya berikut ini.
DOA PERTAMA

Doa Mohon Petunjuk

Latinnya :
ALLAHUMMAH DINII WA SADDID NII
Artinya :
Ya Allah, berilah aku petunjuk, dan luruskanlah aku.

Di dalam doa ini kita mohon diberikan petunjuk atau hidayah serta hidupnya diluruskan. Maksudnya mohon diluruskan dalam hal ini ialah agar hidup kita tetap berada dalam nikmat iman dan Islam. Tetap konsisten dalam keimanan sampai akhir hayat. Seseorang yang hidupnya lurus maka tidak keluar dari agama Islam yang mulia ini. Bahkan amalan-amalan perbuatannya banyak kebaikannya.

DOA KEDUA 

doa meminta petunjuk dan hidayah

Latinnya :
ALLAHUMMA INNII AS ALUKAL HUDA WAS SADAAD.
Artinya :
Ya Allah, meminta kepada-Mu petunjuk dan kebenaran.

Pada doa ini, kita mohon petunjuk dan juga kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongan-Nya kita bisa mengetahui suatu kebenaran.

DOA KETIGA

doa memohon petunjuk usaha

Latinnya :
ALLAHUMMA INNII AS ALUKAL HUDA WAT TUQA WAL 'AFAAFA WAL GHINA.
Artinya :
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan.

Dalam doa di atas, kita memohon petunjuk sempurna yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon pula untuk dapat memiliki ketaqwaan. Dengan seseorang punya taqwa maka hidupnya jelas akan berbahagia. Ia akan mendapatkan kesuksesan atas segala urusannya. Siapa saja yang ingin hidupnya sukses maka perlu untuk mengusahakan taqwa di dalam hidupnya. Orang yang bertaqwa akan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan segala masalah yang dihadapi. Posisi atau profesi apa saja di dalam hidup ini mesti bersinggungan dengan masalah. Problematika dari kehidupan ini amat kompleks. Dari yang sederhana sampai yang lumayan rumit. Sebagai seorang kepala keluarga di dalam rumah saja misalnya. Ia harus mengurusi dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Harus bekerja untuk mencari nafkah yang halal, memberi pakaian yang layak kepada anak dan istrinya, membiayai sekolah anak-anaknya, mendidik seluruh keluarganya agar tetap rajin beribadah, dan menjaga dirinya serta keluarganya dari siksaan api neraka. Mungkin masih banyak lagi yang belum kami sebutkan. Namun, pada intinya berbagai tugas yang berat itu akan menjadi mudah bila sang suami sebagai kepala keluarga punya ketaqwaan kepada Allah. 
Kemudian di dalam doa di atas juga ada permohonan untuk mendapatkan sikap 'afaf. Diterjemahkan dengan keterjagaan dari perbuatan yang buruk. Segala perbuatan yang diharamkan oleh agama. Sangat banyak contoh perbuatan yang haram ini. Kita ambil contoh diantaranya berjudi, minum minuman keras, menipu, dan berzina. Orang yang terjaga dari yang haram maka beruntunglah ia. Orang tersebut akan mendapatkan keselamatan sampai di akhirat kelak. Yang terakhir, dalam doa ini kita juga memohon kekayaan. Namun, yang lebih ditekankan ialah kekayaan hati. Bukan banyaknya jumlah harta yang dimiliki. Baik itu berupa uang, emas, perak, tanah, sawah, bangunan rumah, dan lain sebagainya. Bila seseorang telah memiliki kekayaan hati maka ia akan mudah merasa cukup atas nikmat yang dimiliki. Ia mudah untuk punya sifat qanaah dalam hidupnya. Kekayaan harta benda memang juga penting tetapi kekayaan hati lebih penting lagi.

DOA KEEMPAT

doa meminta petunjuk dan pertolongan

Latinnya :
IHDINII LIMAKH TULIFA FIIHI MINAL HAQQI BI IDZNIKA INNAKA TAHDII MAN TASYAA U ILA SHIRAATHIM MUSTAQIIMIN.
Artinya :
Tunjukilah aku kepada kebenaran-kebenaran dengan izin Engkau, sesungguhnya Engkau menunjukkan siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.

Mendapatkan petunjuk untuk mengetahui kebenaran sangatlah utama. Hanya Allah yang menunjukkan akan hal itu. Maka kita pun mesti memohon sebagaimana doa tersebut. Sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus di atas kebenaran dan keridhaan-Nya.
Baca juga : Doa Melunasi Hutang Sepenuh Gunung.

DOA KELIMA

doa minta petunjuk dan pertolongan

Latinnya :
ALLAHUMMA AHDINII LI  AHSANIL A'MAALI, WA AHSANIL AKHLAAQI, LAA YAHDII LI AHSANIHAA ILLAA ANTA, WA QINII SAYYIAL A'MAALI, WA SAYYIAL AKHLAAQI, LAA YAQII SAYYI AHAA ILLAA ANTA.
Artinya :
Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak, tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak, dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau.

Untuk bisa melakukan amalan-amalan yang baik pun perlu yang namanya petunjuk dari-Nya. Tidak akan mungkin manusia bisa beramal baik tanpa adanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula tidak bisa kita punya akhlak yang mulia bila tanpa mendapatkan petunjuk-Nya. Ringkasnya, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala ini sangatlah penting. Tiap muslim yang hidupnya bahagia di dunia dan akhirat maka memerlukan petunjuk. Di samping itu kita pun perlu juga memohon dilindungi dari berbagai kejelekan. Akhirnya, selesailah pembahasan doa mohon petunjuk lengkap latin dan artinya ini. Kami berharap para pembaca yang berbahagia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari artikel ini. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Doa Mohon Petunjuk Lengkap Latin dan Artinya