Doa Ziarah Kubur Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bacaan doa ziarah kubur lengkap arab latin dan artinya memang harus kita pelajari. Ketika kita masuk ke pekuburan kita hendaknya membacanya. Bacaanya termasuk singkat sehingga tidaklah sulit untuk dihafal siapa saja. Dalam melakukan ziarah kubur ini bisa kapan saja. Tidak harus pada waktu menjelang bulan ramadhan saja. Biasanya juga berziarah kubur orang tua yang banyak dilakukan. Tetapi kepada selain kuburan orang tua pun dibolehkan menziarahinya.

Sebagai seorang muslim yang baik maka kita perlu selalu meningkat ilmu agama kita. Selalu mengkaji menjadi jalan terbaik untuk meningkatkan ilmu. Banyak membaca dan mendengar merupakan langkah selanjutnya. Teman-teman yang berbahagia, kita tentu tidak asing lagi dengan kata ziarah kubur. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini pada akhirnya akan meninggal dunia. Tidak ada satu pun yang terlepas atau bebas dari hal itu. Tentang waktunya kapan seseorang meninggal dunia tidak ada pula yang tahu. Tentang tempat dimana seseorang itu meninggal atau wafat pun juga tiada satu pun manusia yang mengetahuinya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang Maha Mengetahui akan semuanya.

Semua hal yang berkaitan dengan matinya seseorang menjadi rahasia milik Allah. Tidak ada satu pun manusia yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia hanya memohon untuk diakhir hidup dalam keadaan beramal shalih. Mati adalah keniscayaan. Pasti akanterjadi. Dengan matinya seseorang maka terputuslah kehidupannya di dunia. Ia telah menyelesaikan perjalanan panjang hidup di alam fana ini. Seseorang telah selesai dari tugasnya di dunia. Ibarat seseorang petani sawah. Orang yang hidup di dunia ini bertugas untuk menanam padi.

Tentu saja maksud menanam ini tidak hanya itu saja. Dalam proses menanam ini begitu luas. Ada pemilihan bibit yang unggul, pengairan atau irigasi yang baik, pemupukan, perlindungan dari hama tanaman, mencabuti rumput yang mengganggu dan segala proses perawatan tanaman hingga sampai masa panen. Masa penanaman ini sangat menentukan hasil panennya nanti. Tatkala proses penanaman dilakukan asal asalan. Tidak peduli dengan standar ilmu yang baik. Maka sangat mungkin hasil panennya nanti tidak atau jauh dari harapan sang petani. Berbeda halnya bila segala proses menanam tadi dilakukan secara serius dan sesuai cara bertani yang baik. Hasil panen yang melimpah dan bagus menunggu sang petani tersebut.

Masalah mati memang hal yang sangat penting. Mati itu hanya sekali dialami. Manusia bahkan diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Tatkala manusia banyak ingat akan mati maka otomatis menjadi ingat akan kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan doa dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam aktivitas hariannya mudah untuk selalu membaca doa sebelum dan sesudah makan , doa sebelum tidur , doa bangun tidur , doa mohon ampun , doa masuk rumah , doa keluar rumah, doa masuk WC, doa keluar WC , doa turun hujan , dan sebagainya. Di dalam Al-Quran pun terdapat beberapa ayat yang membahas tentang persoalan mati ini. Beberapa ayat Al-Quran tersebut ialah :
1. Surat Al-Munafiqun ayat 11.
Yang artinya, "dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya dan Allah Maha Mengenal terhadap apa yang kamu kerjakan".

2. Surat An-Nisa ayat 78.
Yang artinya, "di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? ".
3. Surat Al-Haqqah ayat 27.
Yang artinya, " Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu".

4. Surat Al-Mu'minum ayat 99.
Yang artinya, " (Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)".

5. Surat An-Nahl ayat 61.
Yang artinya, "Yang artinya, "dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya (di bumi) sesuatupun dari makhluk yang melata sekali pun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila ajalnya telah tiba, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya".

Berkaitan dengan kematiaan seseorang, ketika kita mendengar ada keluarga, saudara, tetangga, rekan bisnis, dan siapa saja yang meninggal dunia maka kita bertakziyah atau melayat. Dalam takziyah itu kita tidak hanya sekedar datang saja. Tetapi di sana kita mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari yakni tata cara shalat jenazah. Inilah pentingnya kita menuntu ilmu. Kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehingga kita akan mendapatkan pahala dari-Nya. Bila ilmu tersebut tidak kita praktekkan maka ibaratnya sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah. Di dalam shalat tersebut juga ada bacaan doa shalat jenazah yang sangat bagus maknanya. Kita mendoakan mayit agar diberi ampunan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. 
Terhadap jenazah yang sudah dikuburkan, ada amaliah yang berkaitan dengan hal itu. Melakukan ziarah kubur amalan yang kami maksud. Tempatnya tentu saja di pekuburan atau makam. Ketika ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan siapa saja dikubur di suatu pekuburan biasanya anak dan cucu melakukan ziarah ke sana. Dalam melakukannya kita hendaknya membaca doa ziarah kubur dengan khusyuk. Lafaznya ialah sebagai berikut.
DOA YANG PERTAMA

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU 'ALAIKUM AHLAD DIYAAR MINAL MU'MINIINA WAL MUSLIMIIN. WA YARHAMULLAAHUL MUSTAQDIMIINA MINNAA WAL MUSTA'KHIRIIN. WA INNA INSYAA ALAAHU BIKUM LA LAAHIQUUN. AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL 'AAFIYAH.
Artinya :
"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian ".

DOA YANG KEDUA

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU 'ALAIKUM AHLAD DIYAAR MINAL MU'MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL 'AAFIYAH.
Artinya :
"Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian, aku meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian" .

DOA YANG KETIGA

doa ziarah kubur singkat

Latinnya :
ASSALAAMU 'ALAIKUM DAARA QAUMIN MU’MINIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU BIKUM LAA HIQUUN.
Artinya :
"Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai penghuni perkampungan orang-orang mukmin dan insya Allah kami pun akan menyusul kalian".

DOA YANG KEEMPAT

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU 'ALAIKUM AHLAD DIYAAR MINAL MU'MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL 'AAFIYAH.
Artinya :
"Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian ".

DOA YANG KELIMA

Doa Ziarah Kubur

Latinnya :
ASSALAMU 'ALAA AHLID DIYAAR MINAL MU'MINIINA WAL MUSLIMIINA, WA INNAA INSYAA ALLAAHU LA LAAHIQUUNA, AS ALULLAAHA LANAA WA LAKUMUL 'AAFIYAH.
Artinya :
"Semoga keselamatan atas penghuni kubur ini dari orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan kami insya Allah akan menyusul, aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kalian".

Kita bisa memilih salah satu diantara bacaan doa ziarah kubur lengkap arab latin dan artinya di atas. Sering juga disebut bacaan salam untuk penghuni kubur. Bisa pula memilih semuanya. Ziarah kubur sangat bermanfaat untuk dikerjakan. Dengan melakukannya kita akan lebih ingat akan kematian. Bahwasannya mati itu pasti. Tetapi, kenyataannya tidak sedikit manusia yang lupa akan mati. Maka begitu pentingnya kita manusia untuk ingat akan kematian. Ketika orang sudah ingat dengan mati maka ia lebih bisa mengontrol diri. Mudah untuk melakukan amal kebaikan serta menjauhi kemaksiatan. Adab berupa membaca doa ziarah ke kuburan ini amat penting untuk selalu diamalkan. Tentunya saat melakukan ziarah. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Doa Ziarah Kubur Lengkap Arab Latin dan Artinya

0 comments:

Posting Komentar