Doa Memakai Pakaian Biasa Lengkap Arab Latin dan Artinya

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Doa memakai pakaian biasa lengkap dengan arab latin dan artinya sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana tidak penting? Kita kan setiap hari melakukannya. Waktunya pun tidak terbatas pada saat pagi atau sore. Setiap saat bisa kita melakukannya. Boleh dibilang pula bahwa doa memakai pakaian ini frekuensinya tidak kalah banyaknya dengan aktivitas seperti ketika membaca doa sebelum makan , doa masuk WC , doa keluar WC , doa masuk rumah , doa keluar rumah , doa masuk masjid , doa keluar masjid , doa naik kendaraan , doa bercermin , doa sesudah wudhu , doa sebelum tidur , doa saat hujan , dan lain-lain. Jadi, kita akan merugi kalau tidak mengetahui doa ini. Apalagi, doa adalah inti ibadah.

Pada pembahasan sebelumnya, admin blog poskajian.blogspot.com sudah menulis doa memakai pakaian baru secara lengkap. Nah, kali ini kita akan mengulas bacaan doa berpakaian biasa atau lama. Perbedaannya adalah kalau yang akan kita baca ini adalah baju atau pakaiannya ini sudah tidak baru lagi. Maka bisa disebut biasa atau lama. Kalau mengenakan pakaian yang baru barangkali tidak setiap hari kita lakukan. Akan tetapi, bila pakaian itu lama atau sudah tak baru lagi maka itulah yang lebih sering. Mengenai lafazh doa memakai pakaian biasa atau lama adalah 

Doa yang pertama :

Doa Memakai Pakaian Biasa

Latinnya :
ALHAMDU LILLAAHILLADZII KASAANII HAADZAA WA RAZAQANIIHI MIN GHAIRI HAULIMMINNII  WA LAA QUWWAH.
Artinya :
"Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini dan memberi rezeki dengan tiada upaya dan kekuatan dariku"

Doa yang kedua :

Doa Memakai Pakaian Biasa

Latinnya :
BISMILLAAHI, ALLAAHUMMA INNII AS ALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRI MAA HUWA LAHU WA A'UUDZUBIKA MIN SYARRIHI WA SYARRI MAA HUWA LAHUU
Artinya:
"Dengan nama-Mu ya Allah aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya"

Berdoa merupakan tanda syukur kita kepada Allah Swt. Dengan mensyukuri nikmat-Nya, maka kita akan ditambah. Akan datang nikmat-nikmat yang lain. Hal ini akan menambah kebahagiaan tentu saja. Kita bisa memakai salah satu atau kedua doa di atas. Silakan memakai salah satunya. Untuk selanjutnya kita amalkan dalam keseharian. Atau barangkali sekarang sudah hafal karena semenjak usia anak-anak sudah diajari oleh orang tua, guru, dan ustadz. Tentu hal itu patut untuk disyukuri. Namun, saat ini mengenai artinya atau maknanya tidak sedikit yang belum tahu. Inilah kesempatan untuk mempelajari baik lafazh, latin, maupun artinya. Sebab, apabila kita membaca doa maka akan lebih baik untuk paham maknanya. Kalau memohon tetapi tak memahami artinya maka akan kesulitan untuk khusyu'. 

Pakaian sudah menjadi kebutuhan pokok manusia di seluruh bangsa. Corak dan modelnya ada bermacam-macam adanya. Setidaknya ada berbagai macam jenis kain, warna , bentuk, dan gaya.
Pada kesempatan ini kami tidak akan membahas khuss tentang aneka jenis kain, warna, dan bentuk pakaian. Hanya saja, bagi seorang muslim seluruh model tersebut hendaknya tetap dalam batas yang diperbolehkan syariat. Artinya tidak melanggar ketentuan-Nya. Perintah berpakaian ada di dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 26  yang artinya :
"Hai anak Adam [1], sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa [2]. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat."
Keterangan :
[1] = umat manusia
[2] = selalu bertakwa kepada Allah Swt.

Dalil lainnya di dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 27, yang artinya :
" Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman."

Juga di dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 31, yang artinya : 
" Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Di dalam berpakaian, umat Islam tidak dibolehkan juga menyerupai lawan jenis. Seorang laki-laki tidak diperkenankan memakai pakaian wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Yang dimaksud pakaian laki-laki atau perempuan yakni jenis pakaian yang khusus untuk digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Kita bisa ambil contoh, pakaian wanita ialah rok. Maka laki-laki tidak boleh memakai rok. Aneka model dan gaya pakaian tidak bisa menjadikan alasan untuk hal ini.

Hal tersebut berdasar dari hadits riwayat Abu Dawud ra. yakni :

hadits tentang berpakaian

Latinnya :
‘AN ABI HURAIRATA QAALA : LA ‘ANA RASUULULLAAHI SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALAM. ARRAJULU YALBASU LIBSA TUL MAR’ATI WAL MAR ATA TALBASU LIBSATARRAJULI
Artinya :
" Dari Abu Hurairah , bahwa Rasuulullah mengutuk: laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. "

Nah, demikian doa memakai pakaian biasa atau lama. Semoga kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 
Baca juga : Doa Selamat Lengkap Arab Latin dan Artinya.

Share on Facebook
Share on Twitter
Tags :

Related : Doa Memakai Pakaian Biasa Lengkap Arab Latin dan Artinya